Alternatywny Program dla stowarzyszenia

Dariusz Kosiur, Husarz i Jasiek z Toronto zrobia wszystko aby przekonac swoich studentow,ze istniejacy system finansowy oparty jest na lichwie i przynosi krociowe zyski waskiej grupie a zniewolenie reszcie spoleczenstwa.

Alternatywny Program dla stowarzyszenia

Postprzez Adam Kramarczyk » Wt maja 03, 2011 8:56 am

Uprzedzam że, nie jestem oficjalnym członkiem stowarzyszenia raczej samodzielnym ekspertem i gorącym zwolennikiem demokracji bezpośredniej, demokratycznych systemów monetarnych, i cybernetyzacji życia społecznego. Sympatykiem ruchów społecznych, które kierują się podobnymi ideałami do moich, a moje poniższe uwagi nie mają jakiegokolwiek wiążącego charakteru. Są wyrazem własnej hierarchii wartości i celów jakie od lat chcę zrealizować, a że nie możliwe jest to bez poparcia społecznego, pozostaje więc listą marzeń z którą się dzielę publicznie.

A wracając do propozycji Programu P.S.P.N.P., pozwolę sobie zaproponować, alternatywny program zbliżony do tytułowego, i w nieco innej kolejności, i bardzie skompresowanej formie. Lista poniższa jest otwarta.

1. Zmiana systemu politycznego z demokracji parlamentarnej (przedstawicielskiej) na demokrację bezpośrednią (ogólnonarodową).
- wprowadzenie naczelnej instancji Zgromadzenia Narodowego, zamiast Sejmu i Senatu, zwoływanej w uzgodnionych terminach okresowo (np. 1 na rok, dwa lata, pięć lat). Jego zadaniem jest stanowienie prawa, porządku, norm, i zasad społecznych obowiązujących ogół obywateli. Do udziału w forum Zgromadzenia Narodowego, będą uprawnieni wszyscy dorośli obywatele (Np. od 21 r.ż.)
- wprowadzenie instancji zarejestrowanych urzędowo, Grup Społecznych, (np. światopoglądowych, zawodowych, naukowych, gospodarczych, komunalnych, hobbystycznych, itp. wg. potrzeb ludności) o strukturze; lokalnej, regionalnej, krajowej. które zajmą się problemami i rozwiązaniami, w ramach zainteresowań danej grupy społecznej, a swoje interesy będą konsultować przy pomocy rzeczników grup społecznych. Rzecznicy Grup Społecznych będą zobowiązani do przedstawiania stanowiska, na forum publicznych debat, w których poszczególne Grupy, zechcą lub, będą zobowiązani, zabierać głos, ale bez prawa do własnej interpretacji stanowiska reprezentowanej Grupy Społecznej.

2. Uznanie całego narodu (każdego żyjącego obywatela) za, bezwarunkowego współwłaściciela(kapitalistę), wszelkich dóbr i zasobów naturalnych na terytorium kraju, i pod jego powierzchnią.
- gwarantuje równe udziały (ułamkową lub procentową część) w eksploatacji złóż i płodów ziemi, w formie osobistej dywidendy indywidualnej.
2.1. Prawo do posiadania na wyłączną ale, zbywalną (zapis spadkowy) własność (za życia) działki do zabudowy o powierzchni pozwalającej na swobodne zagospodarowanie i ekologiczne bezpieczeństwo, a jej usytuowanie dostęp do mediów i zasileń, wielkość jednostkowa powinna być ustalona i zagwarantowana przez całe społeczeństwo, przy pomocy demokratycznych debat i głosowanie.
- naturalne zasoby wodne, leśne, nie podlegają własności prywatnej, ale powinny znajdować się pod szczególną ochroną i opieką służb ochrony przyrody
- sztuczne zasoby wodne, roślinne (mowa tu o ogrodach przydomowych i instalacjach wodnych), są wyłączną własnością założyciela i wszelkie działania zmiany tego mikroświata, są chronione prawem własności.


3. Łamanie prawa ustanowionego, winno być karane przez pozbawienie praw obywatelskich na czas odbycia kary, a sama kara odbywana w ośrodkach pracy przymusowej w najcięższych branżach gospodarki (kopalnictwo, przemysł ciężki, roboty ziemne, usuwanie przyczyn i skutków katastrof ekologicznych itp.) z zastrzeżeniem że kara zakończy się po, wykonaniu określonej wyrokiem, normy produkcji - a także karami produkcyjnymi za wykroczenia w więzieniu - , odpowiednio zawyżonej i rozciągniętej w czasie. Uważam że takie rozwiązanie jest i humanitarne i efektywne, pozwoli na równoczesne zrekompensowanie szkód wywołanych przestępstwem, i kosztów utrzymania więźnia.

4. Zmiana systemu monetarnego, - przez zakaz i likwidację pieniądza anonimowego (monet i banknotów) wszelkich mechanizmów lichwiarskich(odsetkowych) i spekulacyjnych (akcje,obligacje,sterowanie wartością waluty narodowej) - na system pozbawiony obciążeń i patologii. (Kredyt Społeczny, Barter międzynarodowy) - pozwalają na natychmiastową likwidację długów, podatków, nielegalnego obrotu zasobami (towarami, usługami), uznanymi przez społeczeństwo za, niebezpieczne dla życia i zdrowia obywateli.
- wprowadzenie pieniądza jawnego(imienne konta rozliczeniowe), gwarantuje ograniczenie i w rezultacie likwidację, działań czarnego rynku, gdyż system automatycznie zablokuje finansowanie działalności przestępczej, hazardu, produkcji i handlu narkotykami, i wszelkich innych przestępczych działań, których katalog winien być zatwierdzony przez Zgromadzenie Narodowe, a następnie korygowany na bieżąco, w systemie prawa i ekonomii finansowej.
- zapewnia, godne życie - przez zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjologicznych a nawet całego koszyka podstawowych dóbr i usług związanych z podstawowymi potrzebami fizjologicznymi (mieszkanie, odzienie, żywność, edukacja, opieka zdrowotna)
- docelowo winien zaspokajać dostęp do pełnego koszyka (przez dywidendę, udział indywidualny) towarów i usług wystawianych na rynku. To z kolei umożliwi dokonywanie wyborów osobistych, nie musimy nabywać towarów i usług charakterystycznych dla jakieś grupy ludności (pieluszki dla dzieci, okulary dla słabowidzących, protezy medyczne) ale mamy prawo do części wartości tych wyrobów - dywidenda: surowcowa, amortyzacyjna nakładów na ową produkcję pochodzących z nowych kredytów przemysłowych.
- wprowadzenie takiego bezgotówkowego systemu rozliczeń, umożliwia likwidację tradycyjnych banków, i wprowadzenie elektronicznych bankomatów, zaprogramowanych na bieżące rozliczenia transakcji.

5. Zmiana Systemu edukacji, na model dobrowolnego kształcenia ustawicznego, w którym nie wiek, i oceny w dzienniku, a indywidualne opanowanie, teoretyczne i praktyczne ustalonego poziomu wiedzy i umiejętności, będzie decydował o kolejnym etapie nauki. Dobrym pomysłem na inicjację procesów nauki jest opanowanie: technik pamięciowych, szybkiego czytania, czy efektywnego notowania (to może być poziom przedszkolny)
- pozostałe etapy i ich zakres dziedzin nauki, należy uzgodnić w konsultacjach społecznych.
- a o nauce religii, jestem zdania że winno się traktować jako część wiedzy o wszystkich głównych religiach świata, po prostu religioznawstwo.
- dodałbym jeszcze jeden przedmiot jako obowiązkowy, wszystko o obowiązującym prawie. Czyli wykładnia, interpretacja, i analiza przekazywana w zależności od poziomu zrozumienia uczniów.

6. Zmiana statusu pracy z przymusowej na dobrowolną.- w nowej rzeczywistości, praca powinna być, ściśle związana z zainteresowaniami, pasjami, poprzez powiązanie placówek naukowo-badawczych z praktyką zawodową. Co przyniesie dwie istotne korzyści, nauka będzie finansowana z produkcji, produkcja będzie kontrolowana przez społeczeństwo. Tym samym społeczeństwo zyska kadrę teoretyków-praktyków zajmujących się wyłącznie niezbędnymi społeczeństwu dziedzinami nauki i produkcją z nimi związana, a nie np. bibelotami, i jakimiś produktami bez praktycznej wartości użytkowej, które zawalają obecnie półki magazynów, i sklepów.
- Pasjonaci-rzemieślnicy będą mogli rozwijać się przez samo-edukację i samozatrudnienie wspierane przez nieskrępowany dostęp do zasobów placówek naukowo-badawczych, zajmą się usługami związanymi z obsługą ludności, bez obawy o utrzymanie własne, a raczej z dobrowolnej decyzji o zajęciu sobie wolnego czasu.

7. Cybernetyzacja życia społeczno-gospodarczego.
- zmiany dokonane powyżej umożliwią, stopniową, ale szybką cybernetyzację obsługi ludności w administrowaniu krajem, procesów produkcyjnych co z kolei uwolni człowieka od przymusu zarabiania na życie, na rzecz rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, itp., wg. osobistych preferencji i wyborów.
- otworzą się inne możliwości realizowania się człowieka w życiu osobistym i społecznym.
- nieskrępowany osobisty rozwój; fizyczny, intelektualny, duchowy,

8. Zmiana organizacji, nauczania zawodowego i pracy naukowej, przez ścisłe połączenie placówek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami strategicznymi: górnictwo, energetyka, hutnictwo transport, budownictwo, łączność i komunikacja, finanse, informatyka, robotyka, gastronomia, itp. użyteczne i pożądane społecznie, dziedziny wiedzy.
- pozwoli na jednoczesne zatrudnienie wykładowców i studentów, w celu zdobywania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych,
- oraz pokrywanie kosztów utrzymania placówek,
- jednocześnie oddawanie społeczeństwu inwestycji w naukę, przy pomocy usług i towarów, dostarczanych na rynek.

9. Wprowadzenie prawa do posiadania broni palnej, i używania jej w obronie własnej, przez wszystkich dorosłych i zdolnych do czynności prawnych, obywateli. Jest to wyraz uznania odpowiedzialności dorosłej osoby i prawa do posiadania zabezpieczenia przed wszelkimi zagrożeniami.
- z tym że winno być ograniczone do pistoletów i rewolwerów, a pozostałe typy za wiedzą i przyzwoleniem sąsiadów w promieniu równemu zasięgowi teoretycznemu tej broni.

10. Wprowadzenie zasady, wraz z dowodem osobistym wydawania prawa jazdy (zakres uprawnień uzgodniony w konsultacji społecznej) bez obowiązku szkolenia i zdania egzaminów.
- skoro dowód osobisty jest dokumentem zakładającym znajomość praw i obowiązków obywatela, to prawo jazdy jest takim samym dokumentem, a dopiero złamanie przepisów powinno wywołać konieczność zdania egzaminu z wiedzy teoretycznej i umiejętności, a posiadany środek transportu jest ceną za te czynności, po prostu ulega konfiskacie z prawem pierwokupu.
Ostatnio edytowano Śr maja 18, 2011 8:55 am przez Adam Kramarczyk, łącznie edytowano 11 razy
Adam Kramarczyk
 
Posty: 328
Dołączył(a): Pt kwi 29, 2011 9:58 am
Lokalizacja: Rzeczpospolita Polska

Re: Alternatywny Program dla stowarzyszenia

Postprzez Adam Kramarczyk » Wt maja 03, 2011 4:48 pm

APA napisał(a):A co z kultura,rozrywka,czasem wolnym od pracy w tym nowym "socjalizmie modyfikowanym" ?

Patrz pkt.7., co sam byś robił, gdybyś nie musiał pracować na życie, gdybyś był utalentowany w jakiejś dziedzinie ale czas zabierany przez pracę, uniemożliwia Ci to?
To nie plan jak, masz żyć tylko zarys celów, abyśmy czuli się wolnymi, równymi jako ludzie, i mogli się realizować w dowolnej ulubionej dziedzinie życia.
Co kol. wie o socjalizmie, i różnicy miedzy nim a demokracją bezpośrednią, to jak ogień i woda. Co prawda ludzie nauczyli się unikania odpowiedzialności za siebie i innych, przez spychotechniki "niech ktoś mi zrobi dobrze", a ja będę tylko rozliczał i krytykował kpił i wyśmiewał.
A żeby było wszystko jasne, system przewiduje działalność gospodarczą, o charakterze kapitalizmu czyli np. samozatrudnienia (wolny wybór), lub spółek wielu samozatrudnionych.
Adam Kramarczyk
 
Posty: 328
Dołączył(a): Pt kwi 29, 2011 9:58 am
Lokalizacja: Rzeczpospolita Polska

Re: Alternatywny Program dla stowarzyszenia

Postprzez Adam Kramarczyk » Pt maja 06, 2011 12:03 pm

APA napisał(a):
Moj dziadek mawial :
"Czlowiek od samego poczecia nie jest wolny juz w lonie matki ,bowiem z nia jest powiazany pempkowina karmiaca i uwolnic sie od niej nie moze.Zas po urodzeniu (takze przed urodzeniem) uwalniaja go ludzie przecinajac pempkowine ale w swoje rece przejmuja go inni,bywa,ze wczesniej czy pozniej go zabijaja ".

Prawdziwie wolnym czlowiekiem stajemy sie po smierci !

Twój dziadek był/jest, naprawdę mądrym człowiekiem :wink: . Choć końcowy wniosek jest mocno dyskusyjny.
Adam Kramarczyk
 
Posty: 328
Dołączył(a): Pt kwi 29, 2011 9:58 am
Lokalizacja: Rzeczpospolita Polska

Re: Alternatywny Program dla stowarzyszenia

Postprzez Adam Kramarczyk » Pn maja 09, 2011 9:23 am

8. Zmiana organizacji, nauczania zawodowego i pracy naukowej, przez ścisłe połączenie placówek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami strategicznymi: górnictwo, energetyka, hutnictwo transport, budownictwo, łączność i komunikacja, finanse, informatyka, robotyka, gastronomia, itp. użyteczne i pożądane społecznie, dziedziny wiedzy.
- pozwoli na jednoczesne zatrudnienie wykładowców i studentów, w celu zdobywania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych,
- oraz pokrywanie kosztów utrzymania placówek,
- jednocześnie oddawanie społeczeństwu inwestycji w naukę, przy pomocy usług i towarów, dostarczanych na rynek.
Adam Kramarczyk
 
Posty: 328
Dołączył(a): Pt kwi 29, 2011 9:58 am
Lokalizacja: Rzeczpospolita Polska

Re: Alternatywny Program dla stowarzyszenia

Postprzez Adam Kramarczyk » Wt maja 10, 2011 7:14 am

Program ... c.d.
Prawa i swobody obywatelskie.
9. Wprowadzenie prawa do posiadania broni palnej, i używania jej w obronie własnej, przez wszystkich dorosłych i zdolnych do czynności prawnych, obywateli. Jest to wyraz uznania odpowiedzialności dorosłej osoby i prawa do posiadania zabezpieczenia przed wszelkimi zagrożeniami.
- z tym że winno być ograniczone do pistoletów i rewolwerów, a pozostałe typy za wiedzą i przyzwoleniem sąsiadów w promieniu równemu zasięgowi teoretycznemu tej broni.
10. Wprowadzenie zasady, wraz z dowodem osobistym wydawania prawa jazdy (zakres uprawnień uzgodniony w konsultacji społecznej) bez obowiązku szkolenia i zdania egzaminów.
- skoro dowód osobisty jest dokumentem zakładającym znajomość praw i obowiązków obywatela, to prawo jazdy jest takim samym dokumentem, a dopiero złamanie przepisów powinno wywołać konieczność zdania egzaminu z wiedzy teoretycznej i umiejętności, a posiadany środek transportu jest ceną za te czynności, po prostu ulega konfiskacie z prawem pierwokupu.
Ostatnio edytowano Wt maja 17, 2011 10:08 am przez Adam Kramarczyk, łącznie edytowano 3 razy
Adam Kramarczyk
 
Posty: 328
Dołączył(a): Pt kwi 29, 2011 9:58 am
Lokalizacja: Rzeczpospolita Polska

Re: Alternatywny Program dla stowarzyszenia

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » Wt maja 10, 2011 9:07 am

"1. Wprowadzenie zasady, wraz z dowodem osobistym wydawania prawa jazdy wszelkimi pojazdami o wadze do 1,5 tony, obowiązku szkolenia i zdania egzaminów.
- skoro dowód osobisty jest dokumentem zakładającym znajomość praw i obowiązków obywatela, to prawo jazdy jest takim samym dokumentem, a dopiero złamanie przepisów wywołuje konieczność zdania egzaminu z wiedzy i umiejętności a posiadany środek transportu jest ceną za te czynności, po prostu ulega konfiskacie z prawem pierwokupu."

Przyznam szczerze ,ze sie zgubilem:)
"a dopiero złamanie przepisów wywołuje konieczność zdania egzaminu z wiedzy i umiejętności "

Nie wiem czy dobrze rozmiem ale wynika z tego ,ze kazdy bedzie mogl sobie jezdzic czym i jak chce byle to cos mialo mniej niz 1,5 tony BEZ KONIECZNOSCI ZDANIA EGZAMINOW potwierdzajacych fakt ze wie jak to robic bezpiecznie dla siebie i innych a dopiero wtedy gdy okaze sie ,ze nie ma pojecia o przepisach bedzie musial zdac egzamin z wiedzy o nich?

Jerzy

.
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 13402
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Re: Alternatywny Program dla stowarzyszenia

Postprzez Adam Kramarczyk » Wt maja 10, 2011 1:06 pm

Jerzy Ulicki-Rek napisał(a):Nie wiem czy dobrze rozmiem ale wynika z tego ,ze kazdy bedzie mogl sobie jezdzic czym i jak chce byle to cos mialo mniej niz 1,5 tony BEZ KONIECZNOSCI ZDANIA EGZAMINOW potwierdzajacych fakt ze wie jak to robic bezpiecznie dla siebie i innych a dopiero wtedy gdy okaze sie ,ze nie ma pojecia o przepisach bedzie musial zdac egzamin z wiedzy o nich?
Jerzy


Ups poprawiłem chodzi oczywiście propozycję braku wymogu szkolenia i zdawania egzaminów na pierwsze i podstawowe prawo jazdy.
Możliwe że określenie wagi pojazdu jest problematyczne, zakres tego podstawowego prawa jazdy to kwestia do uzgodnienia społecznego.
Czy każdy posiadacz dowodu osobistego zna Prawo Konstytucyjne, wszystkie kodeksy obowiązujące wszystkich obywateli, czy przed otrzymaniem dowodu osobistego zdaje z nich egzaminy?
- Odpowiedź jest oczywista = NIE = dowiaduje się o nich w, chwili popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.
Adam Kramarczyk
 
Posty: 328
Dołączył(a): Pt kwi 29, 2011 9:58 am
Lokalizacja: Rzeczpospolita Polska

Re: Alternatywny Program dla stowarzyszenia

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » N sie 28, 2011 11:09 am

"Czy każdy posiadacz dowodu osobistego zna Prawo Konstytucyjne, wszystkie kodeksy obowiązujące wszystkich obywateli, czy przed otrzymaniem dowodu osobistego zdaje z nich egzaminy?
- Odpowiedź jest oczywista = NIE = dowiaduje się o nich w, chwili popełnienia wykroczenia lub przestępstwa."

Tyle tylko ,ze nie znajac tych kodeksow posiadacz dowodu osobistego nie ryzykuje przejechania przedszkola na zebrach bo mu sie gaz pomylil z hamulcem.

Jerzy
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 13402
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Re: Alternatywny Program dla stowarzyszenia

Postprzez Adam Kramarczyk » N sie 28, 2011 3:28 pm

Jerzy Ulicki-Rek napisał(a):Tyle tylko ,ze nie znajac tych kodeksow posiadacz dowodu osobistego nie ryzykuje przejechania przedszkola na zebrach bo mu sie gaz pomylil z hamulcem.
Jerzy

Ale gdy dojdzie do takiego zdarzenia, będzie najpierw oskarżony o celowe działanie, zwykle tak reagują bliscy ofiar, i będzie "musiał się poddać" karze, bo nie znając prawa nie będzie wiedział jak się bronić.
Adam Kramarczyk
 
Posty: 328
Dołączył(a): Pt kwi 29, 2011 9:58 am
Lokalizacja: Rzeczpospolita Polska


Powrót do NIEZALEZNY UNIWERSYTET INTERNETOWY/Independent Internet University

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość